Aanmelden

Aanmelden kan door dit aanmeldformulier voor ouders in te vullen en naar ons te sturen.

Ook kan school informatie aanleveren door dit formulier voor school in te vullen.

Als je jezelf wilt aanmelden kan dat door het formulier voor jongeren in te vullen. Kinderen vanaf 12 jaar morgen zichzelf aanmelden. De verzorgers moeten hier dan wel van op de hoogte gesteld worden en toestemming geven voor de aanmelding. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zichzelf aanmelden zonder toestemming van de ouders.

 

Uiteraard kan ook eerst even contact met ons worden opgenomen om je vraag te bespreken.

Toestemming

Beide gezaghebbende ouders/verzorgers van een kind dienen toestemming te geven voor de aanmelding van hun (pleeg)kind jonger dan 16 jaar. Op dit formulier kunt u aangeven met welke personen/instellingen wij informatie mogen uitwisselen in het belang van het traject. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de verzorgers en het kind/de jongere. Kinderen vanaf 12 jaar dienen ook aan te geven of zij toestemming geven.

 

Klik hier voor het toestemmingsformulier bij een onderzoekstraject

Klik hier voor het toestemmingsformulier bij een behandeltraject

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: