Over de praktijk

 

Pedagogen Praktijk Ria Balm kan hulp verlenen op meerdere gebieden en in verschillende vormen. We richten ons op het bieden van een oplossing voor, of een andere aanpak van een probleem. We hechten hierbij grote waarde aan de eigenheid van het kind en aan de waarden die ouders willen meegeven in de opvoeding. 

 

Het doel is zicht te krijgen op de oorzaken van de problemen, hoe deze problemen op elkaar inwerken en wat ieders aandeel daarbij is. Een ander doel is de problemen op te lossen of te verminderen door te leren hoe er effectief mee kan worden omgegaan. De aanpak dient dan op meerdere niveaus plaatsvinden, dus niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouders in het gezin en/of op school. Daarbij is het van grote betekenis om vooral oog te hebben voor de positieve kanten van betrokkene(n) en te denken in oplossingen. 

 

De praktijk bestaat uit een klein, deskundig team van orthopedagogen en een gz-psycholoog. Een orthopedagoog kijkt niet alleen naar het kind als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die opgroeit in meerdere leefgebieden en daarmee voortdurend in interactie is. Wij vinden het dan ook van belang dat bij stagnaties in de ontwikkeling van een kind, zijn directe omgeving (verzorgers, leerkrachten) betrokken wordt bij de hulpverlening. Een kind groeit in interactie met zijn omgeving!

Stages

Dit studiejaar (2018-2019) zijn er binnen de praktijk helaas geen stageplekken beschikbaar.

 

 

 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: