Samenwerkingen

 

De Pedagogen Praktijk werkt nauw samen met andere professionals die vanuit hun beroep dagelijks te maken hebben met kinderen, jongeren en hun verzorgers. Wij kunnen dan ook een traject starten in samenwerking met andere professionals, maar ook indien nodig passend doorverwijzen.  Aan de praktijk zijn een aantal freelance orthopedagogen verbonden die specifieke trainingen verzorgen.

Dyslexie Collectief

De praktijk werkt nauw samen met het Dyslexie Collectief. Het Dyslexie Collectief (DC) is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten. Het DC voert diagnostiek en behandeling uit bij kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Daarnaast heeft het DC nog een extra aanbod in de vorm van onder andere korte behandelingen, workshops, voorlichtingen en cursussen. Zie voor meer informatie: www.dyslexiecollectief.nl

 

Zowel de Pedagogenpraktijk als de samenwerkingspartner Dyslexie Collectief is ook voor 2016 in het bezit van het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie . Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.

Aangesloten bij...

►0 tot 23

0 tot 23 is een samenwerking tussen vrijgevestigde hulpverleners in de jeugd ggz. Meer informatie kunt u vinden op www.0tot23.com

►Psyzorg

Psyzorg is een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde hulpverleners in Haarlemmermeer Kennemerland. Meer informatie kunt u vinden op www.psyzorghk.nl

►LVVP

LVVP is de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde eerstelijns/gz-Psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. De praktijk heeft in 2015 met positief resultaat de kwaliteitsvisitatie van de LVVP doorlopen. Zie: www.lvvp.info/voor-clienten

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: