Wie zijn wij

 

De praktijk is in 2008 opgezet door Ria Balm: orthopedagoog, GZ-psycholoog en speltherapeut. Samen met andere orthopedagogen vormt zij inmiddels een klein, deskundig team waarbij ieder haar specialisaties kent. 

Even voorstellen...

Ria Balm

Ria heeft in 2008 de Pedagogen Praktijk opgezet. Ze heeft gewerkt als orthopedagoog in de onderwijsbegeleiding, het speciaal onderwijs en de ggz-jeugd. Ria heeft ruime ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking, een cognitieve beperking  of  leer- of gedragsproblemen. Ten slotte geeft Ria supervisie en werkbegeleiding aan psychologen en orthopedagogen (in opleiding).

Nicole van Wezenbeek-Zandbergen

Nicole is sinds april 2012 werkzaam bij de praktijk als orthopedagoog, werkt daarnaast als docent kinder- en jeugdpsychologie bij de LOI en is GZ-psycholoog in opleiding. In het verleden heeft zij gewerkt binnen psychiatrische instellingen en het speciaal basisonderwijs. Haar werkzaamheden voor de praktijk bestaan uit het verrichten van psychologisch onderzoek en het behandelen en begeleiden van kinderen/jongeren en hun ouders. Nicole is ook Cogmed Coach en behandelt o.a. met de cogmedtraining werkgeheugenproblemen. 

Dorine van Manen

Dorine is sinds november 2018 werkzaam binnen de praktijk als orthopedagoog. Hiervoor heeft zij gewerkt als Remedial Teacher en orthopedagoog in het basisonderwijs in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in onderwijsbegeleiding, dyslexie en comorbiditeit met leer- en gedragsproblemen zoals aandacht-concentratieproblematiek en executief functioneren. Ze houdt zich binnen de praktijk bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en ouders. Daarnaast coördineert ze de aanmeldingen voor de Pedagogen Praktijk.

Veerle de Bruine 

Veerle is sinds augustus 2013 werkzaam binnen de praktijk als orthopedagoog en heeft ervaring met de begeleiding/ondersteuning van kinderen met leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ze houdt zich op de praktijk bezig met diagnostisch onderzoek en behandeling en is Cogmed Coach.

Maartje Taal-Nijenhuis

Maartje is sinds maart 2017 (sinds juni 2012 bij Het Dyslexie Collectief) werkzaam binnen de praktijk als orthopedagoog i.o. tot GZ-psycholoog. Ze is gespecialiseerd in dyslexie en comorbiditeit met leer- en gedragsproblemen. De werkzaamheden van Maartje richten zich op zowel diagnostiek als begeleiding/ondersteuning van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Rony Weijers 

Rony is binnen de praktijk werkzaam als orthopedagoog en heeft ervaring met de begeleiding/ondersteuning van kinderen met leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs,  met name op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Op de praktijk houdt ze zich bezig met diagnostisch onderzoek en behandeling.

Michon Hesselink

Michon is sinds maart 2013 als office manager werkzaam in de praktijk. 

 

Handelswijze
Wij zijn aangesloten bij de NVO, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Wij zijn opgenomen in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector van het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wij zijn gehouden aan de NVO Beroepscode, de landelijke Meldcode Kindmishandeling, en de geldende Algemene voorwaarden.

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: